skip to Main Content
FöreläsningSocialtUtställning

Panelsamtal och installation: Unboxing the Monument of Frihamnen

11 oktober, kl. 15.00-18.30
Stadsbiblioteket

Unboxing the monument of Frihamnen är en pågående essäistisk efterstudie av Julia Andreasson som fokuserar på Jubileumsparken i Göteborg och den konstnärliga forskning och dokumentation som har gjorts av platsen. Efterstudien har hittills delvis genomförts i samarbete med Muf architecture/art, en av konst och arkitektgrupperna som har arbetat med parken. Studien är ett utforskande av metoder för att arbeta med dokumentation. Under arbetets första del byggdes en rumslig installation som en konstnärlig spekulation utifrån dokumentation gjord av Muf.

För Gothenburg design festival kommer den  här installationen att användas som en kuliss för ett panelsamtal  med representanter från flera av de inblandade konst- och arkitektgrupperna. Arbetet kommer att dokumenteras och ambitionen är att efter samtalet bearbeta materialet med samma essäistiska förhållningssätt och publicera materialet på efterstudiens digitala plattform.

Samtalet modereras av Maryam Fanni och medverkar i samtalet gör: Sam Carvalho från On/Off, Santiago Cirugeda från Recetas Urbanas och representant från Muf architecture/art

Panelsamtalet kommer att inledas med en gemensam performativ ”unboxing” och ramas in av den rumsliga installationen. Installationen är gjord som en tredimensionell påbyggnad av och spekulation kring den dokumentation som Muf architecture/art tagit fram. En central punkt är parkens busshållplats och dess namn ”Frihamnsporten”. I installationen ingår en stödstruktur byggd utifrån busshållplatsens proportioner, tvålskulpturer, dokument samt en filmessä med busshållplatsen och porten i frihamnen som en röd tråd i ett historiskt och globalt sammanhang. Installationen fungerar som en inbjudan till spekulation om ett monument byggt i tvål – ett platsrelaterat material som inte är hållfast, i konstant behov av stöd och som har en tydlig effekt på människans kropp. Genom att installationen utelämnar det fysiska monumentet i mitten lyfts istället den stödstruktur av gester, rutiner och dokumentation fram som är del av hur monumentet medieras till vårt kollektiva minne.

Kontakt: [email protected]