skip to Main Content
Nyheter

Ulf Dalnäs om Gothenburg design festival

Vad är Gothenburg design festival? 

– Det är både en regional samverkansplattform och en veckas total fokus på designfrågor. Vi försöker intressera en bred grupp i samhället för vad design är och kan betyda. Men vår ambition är också att själva lära oss någonting i mötet.

Men allt började med en kritisk fråga. En av våra nyrekryterade professorer, Onkar Kular, som tidigare varit verksam på Royal College i London undrade varför HDK via sina examensutställningar kommunicerade ett designtänkande som inte var i linje med HDK:s profil. Då växte tanken fram att manifestera ett annat förhållningssätt till design där vi också ville pröva formerna tillsammans med medaktörer, säger Ulf Dalnäs, prefekt på Högskolan för design och konsthantverk, HDK. 

Hur tror du festivalen kommer utvecklas under kommande år?

– Festivalen kommer bli allt mer självständig från HDK och därmed få förutsättningar att bli angelägen för fler intressenter. Festivalen kommer fortfarande vara superviktig för HDK och den nya institutionen HDK-Valand, men framöver kommer vi inte själva kunna bära en festival inom organisationen, fortsätter Ulf. 

Vilket mervärde ger festivalen för studenterna som pluggar på HDK och Valand?

– Vårt sätt att arbeta med designfestivalen är av intresse för samtliga studenter som studerar konstnärliga ämnen, inte bara för designstudenter. Även för lärarstudenter har festivalen inslag som kan berika och fördjupa lärandet. Men vi hoppas naturligtvis också att festivalen kan få betydelse för studenternas framtid då vi vill stärka designområdet i hela regionen där studenterna ska verka sen, säger Ulf.

Vad betyder festivalen för Göteborg som en stad för praktiker inom design och konsthantverk?

– Genom att fokusera och lyfta design i festivalform så vill vi stärka formområdet i hela region väst och i Göteborg. Det gör att också branscherna vinner på att festivalen finns och växer, säger Ulf.

Är det någon programpunkt under festivalen som du ser fram emot lite extra?

– Jag ser väldigt mycket fram emot att Ung Svensk Form ska komma ur sitt ”galleriforum” när vi ställer ut den i Nordstan. Under festivalen har vi försökt att nå nya grupper, och Nordstan och Stadsbiblioteket är platser där en bred publik finns. Det ska bli mycket intressant att följa, avslutar Ulf.

 

Anders Åkerström