skip to Main Content

Making a living: Geometry Assemble 

I denna workshop använder vi oss av geometriska former och utforskar olika formationer och kompositioner. Materialet bjuder in till att arbeta i snabb takt på ett lekfullt och impulsivt vis.…