skip to Main Content

What You Sense

“What You Sense” handlar om lek, utforskande och kollektivt skapande. Målgruppen är personer med normbrytande funktionsvariationer. Genom att skapa interaktiva objekt som är formmässigt och taktilt intressanta, i kombination med…

Making a living: Geometry Assemble 

I denna workshop använder vi oss av geometriska former och utforskar olika formationer och kompositioner. Materialet bjuder in till att arbeta i snabb takt på ett lekfullt och impulsivt vis.…

Human Prints

"Human Prints" är en serie affischer med syfte att samla objekt, beteenden, behov och andra saker som påverkar och har påverkat mänskligheten genom historien. Utställningen lockar till reflektion och belyser aktuella ämnen som makt,…

Ekofärgning

Experimentell workshop med infärgning av trä, textilfibrer samt porslin (pappersporslin) med pigment från naturen. Under tre dagar undersöker vi och utvecklar traderad kunskap inom naturliga färgningstekniker. Tidigare har vi gjort…

GROWING (A TABLE) TOGETHER

Den här aktiviteten undersöker hur design baserad på konstnärlig grund kan stärka relationen mellan människor från olika sociala grupper genom att bygga ett bord tillsammans. Vi tror att samarbete är…

Display – en utforskande process

Kollektiv display av materialiserade spår och avtryck, nedslag mitt i en utforskande designprocess. Genom att vara i ett utforskande förhållningssätt tränas förmågan att se möjligheter som uppenbarar sig i arbetsprocessen, så att vidare…

HDK Zine arkiv

Mattias Gunnarsson är konstnär och lektor på HDK. Han har ett stort intresse för, och arbetar med, fanzine, indie-publicering, publicering som en konstnärlig form och problem man kan stöta på…

Design Kandidat – Degree show

Välkommen att uppleva examensarbeten från Design grundnivå på HDK. Denna treåriga utbildning på konstnärlig grund ger en bred bas för det individuella sökandet efter en identitet som designer. Studenternas arbeten…