skip to Main Content

DESIGN EXCAVATIONS: Onsdag

Utställningen MAOW 2019 / DESIGN EXCAVATIONS är värd för ett omfattande program med olika delar och aktiviteter som ständigt förändras under utställningens fem dagar. 17.00-19.00 Vernissage Språk: engelska/svenska Publik: vuxna/tonåringar/barn…

Mix, merge, mingle 

Välkomna till Kiosken för en kväll där vi tillsammans skapar en tillfällig rumslig installation som undersöker vår gemensamma upplevelse av rum. Under kvällen är det vernissage för en utställning som…

Human Inc

Ouch är en grafisk designstudio som drivs av Amanda Kallin och Jörgen Nordqvist. Under Open week öppnar de sin studio för att bland annat visa sitt arbete med det pågående…

Ekofärgning

Experimentell workshop med infärgning av trä, textilfibrer samt porslin (pappersporslin) med pigment från naturen. Under tre dagar undersöker vi och utvecklar traderad kunskap inom naturliga färgningstekniker. Tidigare har vi gjort…

OhiO Wednesday special edition

OhiO Wednesday  är ett öppet forum för att dela kunskap och erfarenheter över fackliga gränser och uppstod ur en önskan och ett behov från lärare, forskare och tekniker att träffas,…

MAOW 19 / DESIGN EXCAVATIONS

2019 års examensutställning undersöker, presenterar och dokumenterar examensprojekt från HDKs masterprogram MA Design, MA Child Culture Design och MA Business & Design. Utställningen kan förstås som en utgrävning* där de olika…

Display – en utforskande process

Kollektiv display av materialiserade spår och avtryck, nedslag mitt i en utforskande designprocess. Genom att vara i ett utforskande förhållningssätt tränas förmågan att se möjligheter som uppenbarar sig i arbetsprocessen, så att vidare…

HDK Zine arkiv

Mattias Gunnarsson är konstnär och lektor på HDK. Han har ett stort intresse för, och arbetar med, fanzine, indie-publicering, publicering som en konstnärlig form och problem man kan stöta på…

Bauhausskolan

Med anledning av att Bauhausskolan firar 100-års jubileum uppmärksammas textilkonstnären Anni Albers som verkade inom skolan. Hör den tyska konstnären Judith Raum berätta om ett av Anni Albers verk i…