skip to Main Content

Ett nytt designparadigm

Det finns ett stort glapp i förståelsen mellan tekniken som vi använder idag och den teknik som kommer att finnas runt omkring oss inom en snar framtid. Artificiell intelligens i kombination med…

What You Sense

“What You Sense” handlar om lek, utforskande och kollektivt skapande. Målgruppen är personer med normbrytande funktionsvariationer. Genom att skapa interaktiva objekt som är formmässigt och taktilt intressanta, i kombination med…

Mix, merge, mingle 

Välkomna till Kiosken för en kväll där vi tillsammans skapar en tillfällig rumslig installation som undersöker vår gemensamma upplevelse av rum. Under kvällen är det vernissage för en utställning som…

Ekofärgning

Experimentell workshop med infärgning av trä, textilfibrer samt porslin (pappersporslin) med pigment från naturen. Under tre dagar undersöker vi och utvecklar traderad kunskap inom naturliga färgningstekniker. Tidigare har vi gjort…

OhiO Wednesday special edition

OhiO Wednesday  är ett öppet forum för att dela kunskap och erfarenheter över fackliga gränser och uppstod ur en önskan och ett behov från lärare, forskare och tekniker att träffas,…

MAOW 19 / DESIGN EXCAVATIONS

2019 års examensutställning undersöker, presenterar och dokumenterar examensprojekt från HDKs masterprogram MA Design, MA Child Culture Design och MA Business & Design. Utställningen kan förstås som en utgrävning* där de olika…

Display – en utforskande process

Kollektiv display av materialiserade spår och avtryck, nedslag mitt i en utforskande designprocess. Genom att vara i ett utforskande förhållningssätt tränas förmågan att se möjligheter som uppenbarar sig i arbetsprocessen, så att vidare…

HDK Zine arkiv

Mattias Gunnarsson är konstnär och lektor på HDK. Han har ett stort intresse för, och arbetar med, fanzine, indie-publicering, publicering som en konstnärlig form och problem man kan stöta på…