skip to Main Content

Ekofärgning

Experimentell workshop med infärgning av trä, textilfibrer samt porslin (pappersporslin) med pigment från naturen. Under tre dagar undersöker vi och utvecklar traderad kunskap inom naturliga färgningstekniker. Tidigare har vi gjort…

AI & Design

A two-hours artwork-based conversation moderated by Elena Raviola around AI and design work with invited designers and experts working in the field. We will have the pleasure to welcome three…

Display – en utforskande process

Kollektiv display av materialiserade spår och avtryck, nedslag mitt i en utforskande designprocess. Genom att vara i ett utforskande förhållningssätt tränas förmågan att se möjligheter som uppenbarar sig i arbetsprocessen, så att vidare…

Om praktisk kunskap och risktagande

Ett samtal som kretsar kring den konstnärligt utforskande processen och hur den processen många gånger är att försätta sig i ett risktagande. Genom att vara i ett utforskande förhållningssätt tränas förmågan att…

Designing with children

Metoder för att öka barns deltagande i stadsplanering Enligt FN:s utvecklingsprogram (UNDP) är deltagande en nyckelfaktor för att uppnå hållbar utveckling. Men deltagande är komplext för små aktörer i ett…

Design Kandidat – Degree show

Välkommen att uppleva examensarbeten från Design grundnivå på HDK. Denna treåriga utbildning på konstnärlig grund ger en bred bas för det individuella sökandet efter en identitet som designer. Studenternas arbeten…

A-venue

A-venue är en interdisciplinär konstnärlig plattform, som drivs av och är till för studenter vid HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Akademin Valand och HSM - Högskolan för scen…