skip to Main Content
Föreläsning

Om praktisk kunskap och risktagande

7 oktober, 13.00-15.00

Ett samtal som kretsar kring den konstnärligt utforskande processen och hur den processen många gånger är att försätta sig i ett risktagande. Genom att vara i ett utforskande förhållningssätt tränas förmågan att se möjligheter som uppenbarar sig i arbetsprocessen, så att vidare förmågan att hantera osäkerheten i ett konstnärligt arbete stärks. Samtalet kommer även handla om synen på praktisk kunskap, vad det är och hur görandet inverkar på arbetsprocessen.

I samtalets mitt befinner sig Jonna Lappalainen och Eva Dahlin. Jonna Lappalainen är docent i Den praktiska kunskapens teori och arbetar som lärare och forskare vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns Högskola. Eva Dahlin är konstnär som arbetar med måleri och tredimensionell form och har lång erfarenhet av att samtala med studenter om deras processer i rollen som lärare på Högskolan för design och konsthantverk.

Utanför rummet för samtalet, visar kandidatstudenter i design årskurs två en kollektiv display av materialiserade spår och avtryck, nedslag mitt i en utforskande designprocess. I kursen Utforskande designprojekt undersöker studenterna, med avstamp i sina tidigare individuella arbeten, hur man som designer arbetar med informationen vi får via våra sinnen – det som kallas varseblivning, perception, förnimmelse eller uppfattningsförmåga.

På svenska.