skip to Main Content
Föreläsning

OhiO Wednesday special edition

9 oktober, 18.00-20.00
HDK

OhiO Wednesday  är ett öppet forum för att dela kunskap och erfarenheter över fackliga gränser och uppstod ur en önskan och ett behov från lärare, forskare och tekniker att träffas, prata om och lära kännas varandras praktik.

Under festivalen bjuder OhiO Wednesdays på en specialomgång där Lindsey Martin, filmare och lektor vid Ohio University, medverkar direkt från Ohio. Hon kommer att prata om sitt pågående projekt Mountain monster: Combining Contemporary and Traditional Appalachian Storytelling Techniques in Personal Narrative

Presentationen är 15-30 minuter och följs av ett modererat samtal.

På engelska.

Mer om Lindsey Martin: www.lindseymariemartin.com/about

Och om Mountain Monster: www.lindseymariemartin.com/untitled-monster-project