skip to Main Content
Workshop

GROWING (A TABLE) TOGETHER

8 oktober, 10.00-20.00
Linnarhult, 427 Gunnilse

Den här aktiviteten undersöker hur design baserad på konstnärlig grund kan stärka relationen mellan människor från olika sociala grupper genom att bygga ett bord tillsammans.

Vi tror att samarbete är nyckeln till att uppnå hållbar utveckling, men vår erfarenhet är att samarbete är komplext och strävsamt, särskilt när du är en liten spelare i ett stort socialt system. För att undersöka hur vi kan växa tillsammans är kärnan i det evenemanget på reflekterande design. Vi påstår, att genom att skapa tillsammans, så växer vi tillsammans. Idén är att organisera ett aktivitet där vi bygger ett bord tillsammans som kan växa och expandera. Målet är att utbyta kunskap och erfarenheter genom att äta, bygga och prata om hållbar utveckling, lokalt och globalt.

Ta med varma kläder och ett glatt humör!

Schema:

10.00-16.00 Förberedelser

16.00-18.00 Vi bygger bordet

18.00-20.00 Mat och samtal runt bordet

Så tar du dig hit:

Hållplats: Linnarhults vägen (med buss Blå Express). Följ sedan skyltarna.

Denna aktivitet arrangeras tillsammans med Stadslandet Göteborg, som är ett EU-medfinansierat projekt som drivs av Business Region Göteborg i samarbete med Göteborgs Stad och Coompanion. Läs gärna mer på www.goteborg.se/stadslandet