skip to Main Content
FöreläsningSocialtWorkshop

Frugal conversations: Designing in a global world – challenges and potentials

9 oktober, 17.00-20.00
HDK 338

Den här aktiviteten innehåller två föreläsningar som följs av mingel och praktiska experiment. Föreläsare är Helena Hansson, lärare och doktorand på HDK, och Mania Teimouri, representant från Kultur i Väst och nätverket för arkitektur- och designpedagoger. Det kommer handla om hur design och konsthantverk kan vara hjälpmedel för hållbar utveckling, i det fallet i Kenya och Sverige.

Föreläsningarna följs av mingel och en demonstration av hur man gör ett rep.

Schema

17.00-18.00 Föreläsningar

18.00-20.00 Diskussion, mingel och repskola

Föreläsningarna hålls på engelska.