skip to Main Content
UtställningWorkshop

Framtiden kommer till Handelshögskolan

8 oktober, 11.00-16.00
Handelshögskolan, biblioteket

– Artificiell intelligens och blivande yrken 

Det finns ett stort glapp i förståelsen mellan tekniken som vi använder idag och den teknik som kommer att finnas runt omkring oss inom en snar framtid. Artificiell intelligens i kombination med utvidgningen av digitalisering, automatisering och robotisering har en närmast självskriven roll i teknikutvecklingen. Men i samma takt som ny teknik utvecklas, implementeras också dess följder i den mänskliga kulturen. När jobben försvunnit, meningen med tillvaron urholkats och tekniken är fullt utvecklad – vad blir då människans roll?

Genom projektet Yrke: Träningsdatagenererare tar vi steget in i framtiden för att undersöka ett av få kvarvarande yrken. Som träningsdatagenererare har människans placerats i en underordnad relation till maskinen. Det enda som det fiktiva forskningsinstitutet Research Institute of Non-human Knowledge (RINHK) strävar mot är att ny data genereras för att utveckla den allomfattande AI:n.

Research Institute of Non-human Knowledge kommer till Handelshögskolan för att utreda nivån av kvalitet och potential bland universitets studenter i förhoppning om att finna någon framtida tillgång.

Projektet drivs av formgivarna Kristina Schultz och Johan Lindberg.

instagram.com/schultzlindberg

 

Se också: gothenburgdesignfestival.se/ett-nytt-designparadigm/

Och: gothenburgdesignfestival.se/ai-design/