skip to Main Content
FöreläsningSocialt

Föreläsning om HDK Zine Archive

11 oktober, 13.00-14.30
Röhsska

Tvådagarssymposiet “The Weaving Workshop Revisited” kommer inkludera HDK:s “Zine Archive”, en pågående publiceringsprocess som konstnären och universitetslektorn Mattias Gunnarsson driver.

HDK Zine Archive dokumenterar spår av material från olika format. Den är undersökande dokumentationen ställer problem och metoder i relation till varandra när det gäller indie-publicering och fanzine, både som objekt och möjliga metoder för insamling och spridning. Till workshopen kommer det också vara en utställning med fanzine som donerats till arkivet och som Mattias Gunnarsson har samlat in.

Mattias har ett stort intresse för fanzine, indie-publicering, publicering som konstform och vilka problem man kan stöta på vid egenpublicering. Han publicerar fanzine och konstpublikationer kontinuerligt och byter publikationer med andra entusiaster i ett internationellt nätverk.

Aktiviteten är en del av Gothenburg design festival som arrangeras av HDK i samarbete med mötesplats Röhsska.

HDK Zine Archive går att ta del av mellan 8 och 13 oktober. Föreläsningen med Mattias Gunnarsson äger rum fredag 11 oktober kl. 13.00-14.30.