skip to Main Content
Utställning

Fake Empire

12 oktober
Lager 6, Hajuddevägen, Dals Långed 

Fake Empire är ett utforskande av människans samlevnad och människan som samlare. De noggrant utvalda materialen i skulpturens semitransparanta konstruktion dikterar projektionen – en upplevelse i sitt särslag. Likt platsen den befinner sig på ekar Fake Empire mot ett historiskt djup.

KÅDA är en plattform för formgivare och ett konstnärskollektiv som drivs av studenter och alumner vid HDK Steneby. Denna plattform omfattar ett brett spektrum av konstnärliga praktiker i olika medium och skalor. Under Göteborg Design Festival vill vi bjuda in till att uppleva vår senaste skapelse – Fake Empire. Detta verk är en monumental videoinstallation som flätar samman aspekterna; kropp, rum, visuell -och taktil upplevelse.

Kåda står som gemensam avsändare för verket och i processen har kollektivets olika kompetenser tillvaratagits.

Välkomna till Rexcells nerlagda industrilokaler Lager 6, Hajuddevägen, Dals Långed.

 

För bussresa till och från Göteborg se gothenburgdesignfestival.se/hey-this-means-action/