skip to Main Content
Utställning

Ett nytt designparadigm

9-13 oktober
Nordstan, Köpmansgatan 11

Det finns ett stort glapp i förståelsen mellan tekniken som vi använder idag och den teknik som kommer att finnas runt omkring oss inom en snar framtid. Artificiell intelligens i kombination med utvidgningen av digitalisering, automatisering och robotisering har en närmast självskriven roll i teknikutvecklingen. Men i samma takt som ny teknik utvecklas, implementeras också dess följder i den mänskliga kulturen. När jobben försvunnit, meningen med tillvaron urholkats och tekniken är fullt utvecklad – vad blir då människans roll?

För att undersöka människans underordnade relation till maskinen har vi antagit rollen som träningsdatagenererare på det fiktiva forskningsinstitutet Research Institute of Non-human Knowledge (RINHK). Träningsdatagenererarens arbetsuppgift består i att skapa träningsdata som underlag till det härskande designsystemet baserat på artificiell intelligens, som självständigt genererar miljontals nya skisser och föremål varje dag.

I utställningen visas träningsdata, AI-skisser och föremål designade av AI:n samt det löpande arbetet vid RINHK.

Ateljé Schultz Lindberg söker sig till de större skeendena i samhället och undersöker dessa med design som sitt verktyg. De problematiserar, materialiserar och finner oftast nya frågor till svar. Duon består av Kristina Schultz och Johan Lindberg.

Nordstan, Köpmansgatan 11

Öppettider:
onsdag-fredag 10-20
lördag-söndag 10-18