skip to Main Content
Nyheter

DOMA berättar om designutställningen på Stadsbiblioteket i Göteborg

DOMA är en grupp designers, konstnärer och arkitekter som tillsammans arbetar för att skapa fysiska, mentala och sociala rum för konstnärlig och kulturell verksamhet genom samproduktion och interdisciplinära samarbeten. Sofia Florell, Fanny Lindh och Ida Sondell, den grupp från DOMA som har varit involverade i detta uppdrag, berättar här om utställningen med verk av studenter från HDK:s masterprogram i design. Utställningen förändras från dag till dag och går under namnet MAOW 19 / DESIGN EXCAVATIONS.

Vad kan besökarna som kommer till MAOW 19 förvänta sig?

– 2019 års examensutställning fungerar som en plattform som undersöker, presenterar och dokumenterar examensprojekt från HDK:s masterprogram MA Design, MA Child Culture Design och MA Business & Design. Under fyra dagar presenteras ett omfattande program av olika aktiviteter som kontinuerligt bidrar till att utställningen aktiveras och ändrar karaktär.

Utställningen ska förstås som en utgrävning där projekten breder ut sig och tar plats utifrån specifika sammanhang och situationer. Som besökare kan du förvänta dig ett rum i konstant förändring, format av ett program som ger dig möjligheten att, lager för lager, få en djupare förståelse för de olika projekten, berättar Sofia, Fanny och Ida. 

Finns det något tema som håller ihop de olika verken och utställningarna inom MAOW?

– Undersökandet är centralt i de flesta projekten. Vi hoppas på att utställningsformatet med dess program bidrar till att ge besökaren en chans att förstå att design är så mycket mer än bara “slutprodukten”. Genom att verken ges en chans att “grävas ut” hoppas vi på att ge en inblick i designarbetets komplexitet och frågeställningar, säger Sofia, Fanny och Ida.

Utställningen går att ta del av under fem dagar på Stadsbiblioteket i Göteborg. Vad skiljer sig åt mellan de olika dagarna?

– Som besökare kommer du att märka hur platsen förändras tillsammans med de projekt som fyller utställningshallen tiden du är där. Varje projekt har sitt egna sätt att ta plats och “grävas ut” som inte bara definierar projektet i sig, utan även sätter sin prägel på rummet i stort. Vi kan lova dig att en dag inte kommer att vara den andra lik. Detsamma gäller för olika tider under samma dag. Utställningen är som världen i stort; i konstant förändring, fortsätter Sofia, Fanny och Ida.

Hur har eventuella samarbeten och kommunikation inom gruppen fungerat under arbetet med utställningen?

– Vi tre; Ida, Sofia och Fanny har sedan tidigare jobbat tätt ihop som grupp med DOMA. I det här uppdrag har vi har dessutom haft ett nära samarbete med en grupp från HDK där vi tillsammans har format utställningen till dess slutgiltiga format. Tidigare har vi arbetat rumsligt redan från början, och använt rummet som en stor skissyta att kommunicera kring. Det som är nytt för oss i detta projektet är att vi inte haft tillgång till utställningshallen utan har fått hitta tillfälliga “skissutrymmen”, och att vi under arbetet med denna utställning inte bara samarbetat med en utställare, utan med 24 stycken designers som ska ställa ut. Det har definitivt har bidragit till en ökad komplexitet när det gäller kommunikation i olika lager. Det känns som att vi inte har gjort något annat än att kommunicera, samtidigt som det känns som att vi har kommunicerat alldeles för lite, berättar Sofia, Fanny och Ida.

Hur har era arbetsmetoder och processer sett ut från att ni började med arbetet fram till den färdiga utställningen?

– Vårt arbete har till stor del formats av de personer vi samarbetat med, och hoppas vi verkligen ska synas i utställningen. Det är projekten som tar plats och vi har försökt att skapa ett format runt det som tillåter projekten att expandera både i rummet och i sin komplexitet, förklarar Sofia, Fanny och Ida.

Vill ni nämna något som ni har inspirerats av?

– Vi har funderat mycket kring problematiken med att ställa ut design som verk eftersom design är så mycket mer än en ett resultat. Design är även processen. Men även många lager där emellan. För att ge besökaren möjligheten att förstå komplexiteten med design så har vi inspirerats mycket av arkeologi och specifikt utgrävningsplatser där du verkligen jobbar dig ner genom flera lager för att lära dig mer och få in flera perspektiv på samma plats, berättar Sofia, Fanny och Ida.

Är det något mer ni vill berätta om utställningen?

– Vi hoppas att utställningen kommer leda till både nyfikenhet och reflektion. Dels nyfikenhet över de komplexa och intressanta projekten som presenteras, men också reflektion över vad design betyder och innebär, hur det kan appliceras och vilken fantastisk potential design har som verktyg och redskap för att skapa förändring, avslutar representanterna från DOMA.

Anders Åkerström

 

Läs mer om utställningen, öppettider och vad som visas de olika dagarna.