skip to Main Content
Utställning

Display – en utforskande process

7-13 oktober
HDK

Kollektiv display av materialiserade spår och avtryck, nedslag mitt i en utforskande designprocess. Genom att vara i ett utforskande förhållningssätt tränas förmågan att se möjligheter som uppenbarar sig i arbetsprocessen, så att vidare förmågan att hantera osäkerheten i ett konstnärligt arbete stärks. Studenter undersöker inom kursen hur man som designer arbetar med informationen vi får via våra sinnen – det som kallas varseblivning, perception, förnimmelse eller uppfattningsförmåga.

Av studenter från andra kandidatutbildningen i designs andra år

Öppettider:

Måndag-fredag 12.00-20.00

Lördag-söndag 12.00-18.00