skip to Main Content
Föreläsning

Designing with children

7 oktober, 09.00-12.00

Metoder för att öka barns deltagande i stadsplanering

Enligt FN:s utvecklingsprogram (UNDP) är deltagande en nyckelfaktor för att uppnå hållbar utveckling. Men deltagande är komplext för små aktörer i ett stort projekt.

Den här aktiviteten består av föreläsningar med alumner från HDK:s program Child Culture Design som driver designverkstaden Studio Goja och Qianxin Zhang som är designer och projektledare för Strawbees.

Johnny Friberg, universitetslektor på HDK, inleder med att berätta om programmet Child Culture Design.

 

Föreläsningarna är på engelska. Korta raster mellan varje föreläsning. Efteråt blir det en summerande diskussion.

  • Qianxin Zhang är designer och projektledare för Strawbees, ett svenskt Edtech-företag som levererar verktyg för lärande. Qianxin Zhangs fokus ligger på att utveckla barns engagemang och involvera lek i lärandet. Tillsammans med Strawbees släpper föreläsarna loss kreativitet och uppmuntrar till experimenterande, läsning, visualisering och skapande.
  • Studio Goja är en designverkstad för barn, och barns berättande, med fokus på delaktighet genom användarinkluderande metodik och leken som designverktyg. Vi tror på alla barns alla språk som en tillräknelig informationskälla och vill verka för att barn ska vara en självklar del i processen – i design, kultur, stadsplanering, och samhällsutveckling.Studio Goja drivs av Ida Liffner och Marthe Roosenboom;  illustratörer och formgivare, examinerade från Masterprogrammet Child Culture Design vid HDK, Göteborgs Universitet.