skip to Main Content
Föreläsning

Designing with children

7 oktober, 09.00-12.00

Metoder för att öka barns deltagande i stadsplanering

Enligt FN:s utvecklingsprogram (UNDP) är deltagande en nyckelfaktor för att uppnå hållbar utveckling. Men deltagande är komplext för små aktörer i ett stort projekt.

Den här aktiviteten består av föreläsningar av alumner från HDK:s program Child Culture Design.

Föreläsningarna är på engelska. Korta raster mellan varje föreläsning. Efteråt blir det en summerande diskussion.