skip to Main Content

Retrospektiva ljudmiljöer

Retrospektiva ljudmiljöer är en vandring genom Rexcells tomma fabrikslokaler som med sin 150-åriga historia skänker en känsla av vördnad och respekt för de människor som i generationer arbetat här. Man…

Att slakta ett träd

Att slakta ett träd - är ett performativt verk där ett träd slaktas och styckas. I en poetisk akt möter hantverkaren trädet för att på ett vördnadsfullt sätt spräcka och klyva…

What You Sense

“What You Sense” handlar om lek, utforskande och kollektivt skapande. Målgruppen är personer med normbrytande funktionsvariationer. Genom att skapa interaktiva objekt som är formmässigt och taktilt intressanta, i kombination med…

Making a living: Geometry Assemble 

I denna workshop använder vi oss av geometriska former och utforskar olika formationer och kompositioner. Materialet bjuder in till att arbeta i snabb takt på ett lekfullt och impulsivt vis.…