skip to Main Content

Retrospektiva ljudmiljöer

Retrospektiva ljudmiljöer är en vandring genom Rexcells tomma fabrikslokaler som med sin 150-åriga historia skänker en känsla av vördnad och respekt för de människor som i generationer arbetat här. Man…

Ett nytt designparadigm

Det finns ett stort glapp i förståelsen mellan tekniken som vi använder idag och den teknik som kommer att finnas runt omkring oss inom en snar framtid. Artificiell intelligens i kombination med…

Att slakta ett träd

Att slakta ett träd - är ett performativt verk där ett träd slaktas och styckas. I en poetisk akt möter hantverkaren trädet för att på ett vördnadsfullt sätt spräcka och klyva…

What You Sense

“What You Sense” handlar om lek, utforskande och kollektivt skapande. Målgruppen är personer med normbrytande funktionsvariationer. Genom att skapa interaktiva objekt som är formmässigt och taktilt intressanta, i kombination med…

Fake Empire

Fake Empire är ett utforskande av människans samlevnad och människan som samlare. De noggrant utvalda materialen i skulpturens semitransparanta konstruktion dikterar projektionen - en upplevelse i sitt särslag. Likt platsen…