skip to Main Content

Göteborg Craft Day

Den 12 oktober bjuder vi in till Göteborg Craft Day – ”Visions and Strategies in Curating Craft II”. Ett heldagsseminarium med fokus på curatering inom fältet konsthantverk och materialbaserad konst.…

Att slakta ett träd

Att slakta ett träd - är ett performativt verk där ett träd slaktas och styckas. I en poetisk akt möter hantverkaren trädet för att på ett vördnadsfullt sätt spräcka och klyva…