skip to Main Content

Ulf Dalnäs om Gothenburg design festival

Vad är Gothenburg design festival?  - Det är både en regional samverkansplattform och en veckas total fokus på designfrågor. Vi försöker intressera en bred grupp i samhället för vad design…