skip to Main Content

AI & Design

A two-hours artwork-based conversation moderated by Elena Raviola around AI and design work with invited designers and experts working in the field. We will have the pleasure to welcome three…

Hey this means ACTION!

I den nordligaste delen av Dalsland, i omgivningarna kring Dals långed och Fengersfors, är kulturproduktion en av de drivande faktorerna för att forma och utveckla lokalsamhället, samtidigt som den bidrar…

OhiO Wednesday special edition

OhiO Wednesday  är ett öppet forum för att dela kunskap och erfarenheter över fackliga gränser och uppstod ur en önskan och ett behov från lärare, forskare och tekniker att träffas,…

Om praktisk kunskap och risktagande

Ett samtal som kretsar kring den konstnärligt utforskande processen och hur den processen många gånger är att försätta sig i ett risktagande. Genom att vara i ett utforskande förhållningssätt tränas förmågan att…

Bauhausskolan

Med anledning av att Bauhausskolan firar 100-års jubileum uppmärksammas textilkonstnären Anni Albers som verkade inom skolan. Hör den tyska konstnären Judith Raum berätta om ett av Anni Albers verk i…

Designing with children

Metoder för att öka barns deltagande i stadsplanering Enligt FN:s utvecklingsprogram (UNDP) är deltagande en nyckelfaktor för att uppnå hållbar utveckling. Men deltagande är komplext för små aktörer i ett…