skip to Main Content
Föreläsning

AI & Design

7 oktober, 15.15-17.15

Ett samtal med utgångspunkt i en serie konstnärliga projekt som tillsammans med inbjudna designers och experter reflekterar över frågor kring artificiell intelligens och designpraktik. Samtalet leds och modereras av Elena Raviola. Efter korta presentationer från de inbjudna gästerna av aktuella konstverk, projekt och metoder öppnar samtalet upp för diskussion om hur AI påverkar designarbete och kompetens och hur den förändringen påverkar designutbildningen.

Frågor om värdering, beslutsfattande i kreativa processer, samarbete mellan designers och maskiner och konsekvenserna för kunskap (vad behöver designers veta?) kommer att stå i fokus för samtalet.

Slutgiltig lista med deltagare publiceras här inom kort.